Wolf Warriors – – Chiến Lang (1080P)


Đạo diễn: Wu Jing

Diễn viên: Wu Jing, Scott Adkins, Kevin Lee

Quốc gia: Hong Kong

Nội dung:

Chiến Lang – Wolf Warrior: Lãnh Phong là một người trong tổ chức chống khủng bố và bạo động. Nhưng trong một lần thực thi nhiệm vụ của tổ chức, anh đã bị khai trừ khỏi đội do trái lệch cấp trên, đánh chết phần tử khủng bố và vô tình được trung đội đặc biệt tên Chiến Lang tiếp nhận…

 

 

Trả lời