Underworld 5: Bloody Wars – Thế Giới Ngầm 5: Blood Wars – ViE – 1080p

Bộ phim lấy mốc thời điểm sau các sự kiện diễn ra trong Underworld: Awakening. Theo như “truyền thống” giống những phần phim trước, mở đầu của trailer luôn là phần tự thoại giới thiệu của Selene (Kate…

Trả lời