Đạo diễn: Roland Joffé

Diễn viên: Josh Hartnett, Tamsin Egerton, Alice Englert

Quốc gia: Belgian, India, Australia

Nội dung:

Một thiên tình sử về mối tình vượt không gian và thời gian, câu chuyện sâu rộng và hấp dẫn về một tình yêu không thể đặt qua hai giai đoạn thời gian và châu lục.

 

 

Trả lời