Saw IV – Lưỡi Cưa 4 – 1080p

Phim Lưỡi Cưa 4 là phần nối tiếp câu chuyện về tên sát nhân khát máu Jigsaw trong phần 3 trước đó. Nếu trong phần III của phim Lượi cưa, “con tốt” trên bàn cờ săn mồi của Jigsaw là nữ bác sĩ Lynn…

Trả lời