Running Scared – Họng Súng Tử Thần – 1080p – 3D

Trong phim Họng Súng Tử Thần, Joey Gazelle, một tay mafia “trình còi” luôn hy vọng sẽ được thăng hạng và vì thế hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì được cho là cần thiết. Một đêm, trong một phi vụ…

Trả lời