Monsters Inc

https://www.youtube.com/watch?v=8IBNZ6O2kMk
Đạo diễn: Gil Kenan

Diễn viên: Mitchel Musso, Sam Lerner , Spencer Locke

Quốc gia: USA

Nội dung:

Mặc dù không có người lớn nào tin lời nhưng ba cô cậu trẻ em vẫn nhận ra được rằng ngôi nhà của người hàng xóm mình lại là một con quái vật vô cùng đáng sợ. Họ phải cùng nhau tìm ra kế hoạch ngăn chặn con quái vật đó để cứu mọi người.

Trả lời