Make Me Shudder 2 – Trường Học Ma Ám 2 – ViE – 720p


Bộ phim Ma Nữ Tìm Chồng được nối tiếp phần 1 phát hành năm 2012 khi nhóm các nam sinh của trường trung học tuy rất sợ ma nhưng vẫn muốn khám phá nhiều bí ẩn. Ở phần 1, họ đã đụng độ oan hồn…

Trả lời