Kubo And The Two Strings – Kubo Và Sứ Mệnh Samurai – 1080p – 3D – ViE

Phim Kubo Và Sứ Mệnh Samurai – Kubo And The Two Strings (2016): Trên đường chốn chạy, Kubo gặp gỡ hai người bạn Khỉ (Charlize Theron) và Bọ (Matthew McConaughey), cả ba cùng nhau trải qua chuyến hành trình ly kỳ…

Trả lời