https://www.youtube.com/watch?v=fi3sjMZ6cP0
Đạo diễn: Paul Gross

Diễn viên: Paul Gross, Rossif Sutherland, Christine Horne

Quốc gia:

Nội dung:

Ba người lính, ba thế giới, ba cuộc chiến tranh khác nhau – tất cả đứng ở điểm giao nhau của cuộc chiến tranh hiện đại – thế giới tăm tối. Họ sẽ liên kết lại hay chống đối nhau để sống còn…

 

 

Trả lời