As The Gods Will – Trò Chơi Sinh Tồn – 720p

Trò Chơi Sinh Tồn (Theo Lời Chúa Nói) – As the Gods Will 2015: Tại một trường trung học, một giáo viên đang giảng bài bất thình lình bị nổ tung sọ ngay bên bục giảng. Kế sau đó, những vụ nổ xảy ra…

Trả lời