Final Destination 5 – Lưỡi Hái Tử Thần 5


Đạo diễn: Steven Quale

Diễn viên: Nicholas D’Agosto, Emma Bell, Arlen Escarpeta

Quốc gia: USA

Nội dung:

Sam Lawton ( Nicholas D’Agosto đóng) trong 1 lần trên đường trở về nhà vào buổi tối phải đi qua 1 cầu treo . Lúc này trên cầu đang xảy ra vụ tắc đường . Trong lúc chờ thông xe , Sam đã có 1 linh cảm rằng cây cầu sẽ bị sập , tất cả những người đi trên cây cầu đều bỏ mạng .

Trả lời