Cube 2 – Mê Cung Lập Phương 2 – 720p

Trong phim Mê Cung Lập Phương, tám người lạ được đánh thức không có bộ nhớ và tìm thấy chính mình trong một căn phòng hình khối lập phương khó hiểu, nơi mà các định luật vật lý không luôn luôn..

Trả lời