Bone Tomahawk – Tộc Ăn Thịt Người – 1080p

Phim Tộc Ăn Thịt Người – Bone Tomahawk: Sau khi vợ một người đàn ông bị bắt cóc, bốn người Arthur, Sheriff Franklin, Chicory và Bruder cùng đi giải cứu cô ấy và nhận ra rất nhiều điều kinh hoàng…

Trả lời