Apartment 1303 – Căn Hộ 1303


Đạo diễn: Michael Taverna

Diễn viên: Mischa Barton, Rebecca De Mornay, Julianne Michelle

Quốc gia: USA – EU

Nội dung:

Một câu chuyện ma hiện đại nói về sự yêu-ghét và mối quan hệ giữa mẹ và con gái trong một câu chuyện kinh dị.

Trả lời